Formularze zgłoszeniowe:

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym:

  • Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego – 20.07.2021 25.07.2021
  • Wpisowe płatne po terminie lub gotówką w biurze Festiwalu jest wyższe o 20 PLN.
  • Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
  • Zgłoszenie uważa się za potwierdzone po opłaceniu wpisowego i odznaczeniu tego faktu na liście startowej.
  • Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach startowych, nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym przypadku należy zgłosić się do biura przed terminem zamknięcia list startowych.
  • Konto do wpłat wpisowego:
    w PLN – PL38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Bank BNP Paribas)
    w EUR – PL41 1750 0012 0000 0000 3660 7165 (Bank BNP Paribas)

Serwisy turniejowe:

 

GermanEnglishPoland