Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia

Wrocław, 5.08.2023 – 13.08.2023

 1. Organizatorzy i Partnerzy
 • Dolnośląski Związek Szachowy
 • Fundacja im. Adolfa Anderssena
 • Klub Sportowy AZS Wratislavia
 • Patronat Polskiego Związku Szachowego
 1. Sala gry

Klub Sportowy AZS Wratislavia

Wrocław, ul. Na Grobli 30-32  https://g.page/azswratislavia?share

 1. Strona internetowa Festiwalu: chessinwroclaw.org
 2. Grupy turniejowe
Turniej i Termin Warunki uczestnictwa Tempo gry
Liczba rund
Wpisowe
Memoriał Adolfa Anderssena5.08.2023 Bez ograniczeńwiekowych i rankingowych 10’ + 5’’/pos.
9 rund
60 PLN
Wrocław OPEN A6.08 – 13.08.2023 ELO > 2000,Zawodnicy z ELO 1900-2000 mogą być dopuszczeni
pod warunkiem wpłaty podwyższonego wpisowego
90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
200 PLN dla zaw. z ELO > 2000
300 PLN dla zaw. z ELO 1900-2000
Wrocław OPEN B6.08 – 13.08.2023 ELO <= 2000 90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
160 PLN
Wrocław OPEN C7-11.08.2023
(partie w godz.
9:00-15:30)
ELO <= 1600 60’+30’’/pos.
9 rund
140 PLN
GRUPA D
„Drugi Krok”
12-13.08.2023
Ranking PZSzach
co najmniej 1250
(min. IV kat. szachowa)
30’+30’’/pos.
7 rund
80 PLN
GRUPA E
„Pierwszy Krok”
12.08.2023
Ranking PZSzach 1000-1200
(zawodnicy bez kategorii lub z V kat. szachową)
20’+10’’/pos.
6 rund
50 PLN
Blitz Anderssena& Party na Przystani 10.08.2023 (od 20:30) Bez ograniczeńwiekowych i rankingowych 3’+2’’/pos.
11 rund
50 PLN

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM są zwolnieni z wpisowego.
Arcymistrzów zapraszamy do indywidualnego kontaktu w celu uzgodnienia warunków startu.

 1. Nagrody
Miejsce Memoriał Anderssena OPEN A OPEN B OPEN C
I 1500 PLN 5000 PLN 2000 PLN 1200 PLN
II 1200 PLN 3500 PLN 1500 PLN 1000 PLN
III 1000 PLN 2000 PLN 1000 PLN 800 PLN

W każdym turnieju nagrodzonych zostanie 10% startujących.
Wysokość pozostałych nagród zostanie podana przed 3. rundą turnieju.

Nagrody zostały podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody powyżej 2000 PLN są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców w klasyfikacjach dodatkowych, zgodnie z poniższą tabelą, pod warunkiem udziału min. 4 zawodników w danej klasyfikacji.

  Memoriał Anderssena OPEN A OPEN B OPEN C
Kobiety 200 PLN 400 PLN 300 PLN 300 PLN
Seniorzy 60+ 200 PLN 400 PLN 300 PLN 300 PLN
Juniorzy U18 200 PLN 400 PLN
Juniorzy U14 200 PLN 300 PLN 300 PLN
Nagrody rankingowe ELO 2001-2200: 150 PLN
ELO 1801-2000: 150 PLNELO 1601-1800: 150 PLN
ELO 1401-1600: 150 PLN
ELO 1001-1400: 150 PLN
Bez ELO: 150 PLN
ELO 2101-2200: 300 PLN ELO 2001-2100: 300 PLN
 1. Przepisy turniejowe

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 min.
Przez cały czas trwania partii zawodnikom nie wolno posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych, nieautoryzowanych przez sędziego.
Przed rundą wyłączone telefony komórkowe można zdeponować.

Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE: Memoriał Adolfa Anderssena (szachy szybkie),
Wrocław OPEN A, Wrocław OPEN B i Wrocław OPEN C (szachy klasyczne).

Zawodnik ma prawo skorzystać z dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
Z opcji tej nie mogą skorzystać osoby korzystające z warunków specjalnych.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia na stronie www.chessinwroclaw.org lub mailem info@chessinwroclaw.org

Terminy zgłoszeń i wpłaty wpisowego:

20.07.2023 1.08.2023 – do turniejów Wrocław OPEN A, Wrocław Open B i Wrocław Open C

1.08.2023 – do Memoriału Adolfa Anderssena, Grupy D „Drugi Krok” i Grupy E „Pierwszy Krok”

Wpisowe płatne po terminie lub gotówką w biurze Festiwalu jest wyższe o 20 PLN.

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone po opłaceniu wpisowego i odznaczeniu tego faktu na liście startowej.

Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach startowych, nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym przypadku należy zgłosić się do biura przed terminem zamknięcia list startowych.

Konto do wpłat:

Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 88 1600 1462 1084 8379 4000 0002 (BNP Paribas S.A.).

 

 1. Zakwaterowanie

Uczestnikom Festiwalu proponujemy zakwaterowanie w domach studenckich.
Koszt zakwaterowania 150 PLN za dobę za pokój dwuosobowy. Zakwaterowanie w akademiku oferujemy przy pobycie na min. 4 doby. W celu rezerwacji zakwaterowanie prosimy o kontakt: info@chessinwroclaw.org

 1. Harmonogram Festiwalu

Memoriał Adolfa Anderssena

Sobota, 5.08.2023 10:30 Zamknięcie listy startowej
11:00 Otwarcie Festiwalu
11:15-15:15 Memoriał Anderssena – rundy 1-9
ok. 15:30 Zakończenie Memoriału Anderssena

Wrocław OPEN A  |  Wrocław OPEN B

Sobota, 5.08.2023 21:00 Zamknięcie list startowych
Niedziela, 6.08.2023 10:00 Runda 1
16:30 Runda 2
Poniedziałek, 7.08.2023 16:30 Runda 3
Wtorek, 8.08.2023 16:30 Runda 4
Środa, 9.08.2023 16:30 Runda 5
Czwartek, 10.08.2023 16:30 Runda 6
od 20:30 Party na Przystani & Blitz Anderssena
Piątek, 11.08.2023 16:30 Runda 7
Sobota, 12.08.2023 16:30 Runda 8
Niedziela, 13.08.2023 10:00 Runda 9
15:00 Zakończenie Festiwalu

Wrocław OPEN C

Poniedziałek, 7.08.2023 8:45 Zamknięcie list startowych
9:00 Otwarcie turnieju
9:15 Runda 1
12:30 Runda 2
Wtorek, 8.08.2023 9:00 Rundy 3
12:30 Rundy 4
Środa, 9.08.2023 9:00 Rundy 5
12:30 Runda 6
Czwartek, 10.08.2023 9:00 Rundy 7
12:30 Runda 8
od 20:30 Party na Przystani & Blitz Anderssena
Piątek, 11.08.2023 10:00 Runda 9
ok. 13:30 Zakończenie Wrocław OPEN C

Grupa D – Turniej „Drugi Krok”

Sobota, 12.08.2023 9:00 Zamknięcie listy startowej
9:15 Otwarcie Turnieju
9:20 – ok. 16:30 Rundy 1-4
Niedziela, 13.08.2023 9:00 – ok. 14:30 Rundy 5-7
ok. 14:30 Zakończenie Turnieju

Grupa E – Turniej „Pierwszy Krok”

Sobota, 12.08.2023 9:00 Zamknięcie listy startowej
9:15 Otwarcie Turnieju
9:20 – ok. 14:30 Rundy 1-6
ok. 14:30 Zakończenie Turnieju

 

 1. Postanowienia końcowe

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów filmowych, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.

GermanEnglishPoland