Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia

Wrocław, 30.07 – 7.08.2022

 1. Organizatorzy i Partnerzy
 • Dolnośląski Związek Szachowy
 • Fundacja im. Adolfa Anderssena
 • Klub Sportowy AZS Wratislavia
 • Patronat Polskiego Związku Szachowego
 1. Sala gry

Klub Sportowy AZS Wratislavia
Wrocław, ul. Na Grobli 30-32  https://g.page/azswratislavia?share

 1. Strona internetowa Festiwalu: chessinwroclaw.org
 2. Grupy turniejowe
Turniej i Termin Warunki uczestnictwa Tempo gry
Liczba rund
Wpisowe
Memoriał Adolfa Anderssena

30.07.2022

Bez ograniczeń
wiekowych i rankingowych
10’ + 5’’/pos.
9 rund
50 PLN
Wrocław OPEN A

31.07-7.08.2022

ELO > 2000

Zawodnicy z ELO poniżej 2000 pod warunkiem wpłaty podwyższonego wpisowego

90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
180 PLN 

ELO 1800-2000: 240 PLN
ELO <1800: 300 PLN

Wrocław OPEN B

31.07-7.08.2022

ELO <= 2000 90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
150 PLN
Wrocław OPEN C

1-5.08.2022
(partie w godz. 9:00-15:30)

ELO <= 1600 60’+30’’/pos.
9 rund
120 PLN
GRUPA D
„Drugi Krok”
6-7.08.2022
Turniej dla zawodników
do rankingu 1600 (PZSzach)
30’+30’’/pos.
7 rund
60 PLN
GRUPA E
„Pierwszy Krok”
6.08.2022
Turniej do lat 12,
do rankingu 1200 (PZSzach)
20’+10’’/pos.
6 rund
40 PLN
Blitz Anderssena
& Party na Przystani
4.08.2022 (od 20:00)
Bez ograniczeń
wiekowych i rankingowych
3’+2’’/pos.
11 rund
50 PLN

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM są zwolnieni z wpisowego.
Arcymistrzów zapraszamy do indywidualnego kontaktu w celu uzgodnienia warunków startu.

 1. Nagrody
Miejsce Memoriał Anderssena OPEN A OPEN B OPEN C
I 1200 3500 1500 800
II 800 2000 1200 600
III 600 1500 1000 500

W każdym turnieju nagrodzonych zostanie 10% startujących.
Wysokość pozostałych nagród zostanie podana przed 3. rundą turnieju.

Nagrody zostały podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody powyżej 2000 PLN są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

 1. Przepisy turniejowe

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 min.
Przez cały czas trwania partii zawodnikom nie wolno posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych, nieautoryzowanych przez sędziego.
Przed rundą wyłączone telefony komórkowe można zdeponować.

Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE: Memoriał Adolfa Anderssena (szachy szybkie),
Wrocław OPEN A, Wrocław OPEN B i Wrocław OPEN C (szachy klasyczne).

Zawodnik ma prawo skorzystać z dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia formularzem na stronie www.chessinwroclaw.org lub mailem info@chessinwroclaw.org  

Formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/9Q9Gd82Rz8kT7ZxCA 

Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego: 10.07.2022

Wpisowe płatne po terminie lub gotówką w biurze Festiwalu jest wyższe o 20 PLN.

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone po opłaceniu wpisowego i odznaczeniu tego faktu na liście startowej.

Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach startowych, nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym przypadku należy zgłosić się do biura przed terminem zamknięcia list startowych.

Konto do wpłat:
Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas S.A.).

 

 1. Zakwaterowanie

Uczestnikom Festiwalu proponujemy zakwaterowanie w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej o podwyższonym standardzie.

Koszt zakwaterowania:

 • 130 PLN za dobę za pokój dwuosobowy
 • 90 PLN za dobę za pokój jednoosobowy

Zakwaterowanie w akademiku oferujemy przy pobycie na min. 4 doby.
W celu rezerwacji zakwaterowanie prosimy o kontakt: info@chessinwroclaw.org

 1. Harmonogram Festiwalu

Memoriał Adolfa Anderssena

Sobota, 30.07.2022 13:30 Zamknięcie listy startowej
14:00 Otwarcie Festiwalu
14:15-20:00 Memoriał Anderssena – rundy 1-9
ok. 20:15 Zakończenie Memoriału Anderssena

Wrocław OPEN A  |  Wrocław OPEN B

Sobota, 30.07.2022 21:00 Zamknięcie list startowych
Niedziela, 31.07.2022 10:00 Runda 1
16:30 Runda 2
Poniedziałek,1.08.2022 16:30 Runda 3
Wtorek, 2.08.2022 16:30 Runda 4
Środa, 3.08.2022 16:30 Runda 5
Czwartek, 4.08.2022 16:30 Runda 6
od 20:00 Party na Przystani & Blitz Anderssena
Piątek 5.08.2022 16:30 Runda 7
Sobota, 6.08.2022 16:30 Runda 8
Niedziela, 7.08.2022 10:00 Runda 9
15:00 Zakończenie Festiwalu

Wrocław OPEN C

Poniedziałek,1.08.2022 8:45 Zamknięcie list startowych
9:00 Otwarcie turnieju
9:15 Runda 1
12:30 Runda 2
Wtorek, 2.08.2022 9:00 Rundy 3
12:30 Rundy 4
Środa, 3.08.2022 9:00 Rundy 5
12:30 Runda 6
Czwartek, 4.08.2022 9:00 Rundy 7
12:30 Runda 8
Piątek, 5.08.2022 10:00 Runda 9
ok. 13:30 Zakończenie Wrocław OPEN C

Turniej „Pierwszy Krok”

Sobota, 6.08.2022 9:00 Zamknięcie listy startowej
9:15 Otwarcie Turnieju
9:20 – ok. 14:30 Rundy 1-6
ok. 14:30 Zakończenie Turnieju

Turniej „Drugi Krok”

Sobota, 6.07.2022 9:00 Zamknięcie listy startowej
9:15 Otwarcie Turnieju
9:20 – ok. 16:30 Rundy 1-4
Niedziela, 7.08.2022 9:00 – ok. 14:30 Rundy 5-7
ok. 14:30 Zakończenie Turnieju

 

 1. Postanowienia końcowe

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów filmowych, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.

GermanEnglishPoland