XI Turniej Szachowy
o Puchar Dolnośląskiego Związku Szachowego

Wrocław, 13-20.01.2024

  • Organizatorzy i Partnerzy

Dolnośląski Związek Szachowy
Fundacja im. Adolfa Anderssena
Klub Sportowy AZS Wratislavia
Patronat Polskiego Związku Szachowego

  • Sala gry

Klub Sportowy AZS Wratislavia

Wrocław, ul. Na Grobli 30-32  https://g.page/azswratislavia?share

TurniejWarunki uczestnictwaWpisoweNagrody
OPEN AELO > 1800180 PLNI miejsce – 3000 PLN
OPEN BELO <= 1800130 PLNI miejsce – 1000 PLN

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM są zwolnieni z wpisowego.

W każdym turnieju nagrodzonych zostanie 10% startujących.
Wysokość pozostałych nagród zostanie podana przed 3. rundą turnieju.

Nagrody zostały podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody powyżej 2000 PLN są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

W zależności od frekwencji organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe i/lub finansowe w dodatkowych kategoriach: kobiety, juniorzy starsi/młodsi, rankingowe.

  • Przepisy turniejowe

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry wynosi 90’/40 pos. + 15’/dokończenie +30’’/pos.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 min.
Przez cały czas trwania partii zawodnikom nie wolno posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych, nieautoryzowanych przez sędziego.
Przed rundą wyłączone telefony komórkowe można zdeponować.

Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Zawodnik ma prawo skorzystać z dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
Z opcji tej nie mogą skorzystać osoby korzystające z warunków specjalnych.

  • Zgłoszenia

Zgłoszenia na stronie www.chessinwroclaw.org lub mailem info@chessinwroclaw.org  

Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego – 10.01.2024

Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach startowych, nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym przypadku należy potwierdzić udział na sali przed terminem zamknięcia list startowych.

Konto do wpłat:

Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 88 1600 1462 1084 8379 4000 0002 (BNP Paribas S.A.).

  • Harmonogram
Sobota, 13.01.202415:00Zamknięcie list startowych
16:00Runda 1
Niedziela, 14.01.202410:00Runda 2
16:00Runda 3
Poniedziałek, 15.01.202416:00Runda 4
Wtorek, 16.01.202416:00Runda 5
Środa, 17.01.202416:00Runda 6
Czwartek, 18.01.202416:00Runda 7
Piątek, 19.01.202416:00Runda 8
Sobota, 20.01.202410:00Runda 9
15:00Zakończenie Festiwalu
  • Postanowienia końcowe

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów filmowych, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.

GermanEnglishPoland